III OGÓLNOPOLSKI KONKURS HARFOWY
im. KAROLA GROLLA

edycja on-line
Warszawa ZPSM nr. 4 im. Karola Szymanowskiego

Z największą przyjemnością zapraszamy polskich harfistów z kraju i z zagranicy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Harfowym im. Karola Grolla organizowanym pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs odbędzie się w dniach od 23 maja do 20 czerwca 2021 roku w formule on-line.

Pierwotny plan przewidywał organizację konkursu w formie tradycyjnej, lecz z racji sytuacji epidemiologicznej został przeniesiony do Internetu.

Konkurs otwarty jest dla młodych polskich harfistów z kraju i z zagranicy podzielonych na 5 kategorii wiekowych. W każdej kategorii obowiązywać będzie wykonanie w programie przynajmniej jednego obowiązkowego utworu polskiego kompozytora.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Cele konkursu

Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć młodego pokolenia utalentowanych polskich harfistów, wspomaganie ich zdolności, zainteresowań, rozwoju w trudnych czasach pandemii oraz przygotowanie do udziału w konkursach międzynarodowych poprzez budowanie repertuaru na harfę solo. Celem Konkursu jest także upowszechnianie polskiej literatury harfowej.

Karol Groll

Patronem konkursu jest Karol Groll, urodzony i zmarły w Warszawie (1770-1857) sztycharz, rytownik, miniaturzysta, chemik, muzyk, przedsiębiorca i pisarz, zapomniany polski wynalazca podwójnego systemu przestrajania strun harfy.

Kategorie

Grupa I

Uczniowie klas I szkół muzycznych I st. cyklu 4- i 6-letniego

Czas 5-6 min.
Utwór obowiązkowy do wyboru
ze zbioru Janiny Garścia
„Na strunach harfy” op.85, wyd. PWM

Grupa III

Uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych I st. i IV cyklu 4-letniego

Czas 7-10 min.
Utwór obowiązkowy do wyboru:
Anonim – Pollon (wybór) ze zbiorów BKC, wyd. PMH
A. Poczwardowska – „Gawot z pszczółką” na harfę celtycką lub pedałową
L. Davidson – Suita z Abercairney (wybór), wyd. PWM

Grupa II

Uczniowie klas II – III szkół muzycznych I st. cyklu 4- i 6-letniego

Czas 6-8 min.
Utwór obowiązkowy do wyboru:
Z. Niedzielak – ze zbioru „Świat Pana Kuleczki”
A. Poczwardowska – ze zbioru „E-book epok”

Grupa IV

Uczniowie klas I-III szkół muzycznych II st. i klas VII i VIII szkół muzycznych I st.

Czas 8-12 min.
Utwór obowiązkowy do wyboru:
Anonim – Wariacje ze zbiorów BKC, wyd. PMH
P. Moss – Tre instanti (wybór), wyd. PMH

Grupa V

Uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych II st.

Czas 10-15 min.
Utwór obowiązkowy do wyboru:
M. Małecki – „W Ateńskim Gaju”, wyd. PMH
R. N. C. Bochsa – dowolna etiuda

Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej przy współpracy ZPSM Nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Harfa Dzieciom” z siedzibą w Warszawie ul. Wiktorska 73.

Jury Konkursu

prof. dr hab. Maciej Sobczak

Przewodniczący Jury

W 1980 roku podjął studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, początkowo w klasie skrzypiec prof. Stefana Hermana, a od 1981 roku w klasie prof. Mirosławy Pawlak, pod kierunkiem której ukończył studia.

W czasie studiów doskonalił swe umiejętności u Yfraha Neamana, Wladimira Avramova i Rainera Kussmaula.

W 1985 roku podjął pracę w macierzystej uczelni. W latach 2003-2005 był Prodziekanem, w latach 2005-2012 – Dziekanem Wydziału Instrumentalnego, zaś w latach 2012-2016 i 2016-2020 sprawował funkcję Rektora. Obecnie jest członkiem Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2021-2025.

Jest promotorem w przewodach doktorskich, recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Występował jako solista (m.in. z orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku), kameralista (w zespole „Trio Nowe”), a także muzyk orkiestrowy (z wieloma zespołami orkiestrowymi krajowymi i zagranicznymi, w tym m.in. z „Heidelberger Sinfoniker”, „Kammerphilharmonie St. Petersburg” czy „Hanse Compagnie”, koncertując z tymi zespołami w Europie, Ameryce Płd., Azji i USA).

prof. Helga Storck

Solistka, kameralistka, pedagog – jedna z najwybitniejszych harfistek. Urodzona na Śląsku, ukończyła z wyróżnieniem studia w Folkwangschule w Essen i pod kierunkiem M. Grandjany w Juliard School w Nowym Yorku. Była pierwszą harfistką w WDR Radio Orchester w Kolonii, w Operze w Hamburgu i Filharmonii w Monachium. Występowała ze znakomitymi orkiestrami i zespołami, także z mężem wiolonczelistą Klausem Storck. Dokonała wielu nagrań dla Deutsche Grammophon, Vox, Teldec, Erato, Calig, Colosseum, Philips i Polskich Nagrań. Prowadziła klasę harfy w Hochschule fur Musik Und Theater w Monachium i w Universitat Mozarteum w Salzburgu a od 2004 r. jest prof. klasy harfy w AM w Katowicach. Prowadziła kursy mistrzowskie w wielu krajach Europy, w Japonii, Korei i USA. Jej uczennice występują w znanych orkiestrach i zespołach na świecie. W 2014 r. została uhonorowana medalem Zasłużona Kulturze Gloria Artis.

Agnieszka Gralak

Naukę gry na harfie rozpoczęła w 1981 w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie w klasie prof. Aliny Baranowskiej.

Od roku 1986 kontynuowała naukę w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina pod kierunkiem prof. Baranowskiej, a później prof. Urszuli Mazurek. W roku 1992 uzyskała dyplom tej uczelni.

W tym samym roku wyjechała do Monachium na podyplomowe studia w klasie harfy prof. Helgi Storck, które ukończyła w roku 1997 otrzymując dyplom mistrzowski (Meisterklassendiplom). W 1994 roku była również stypendystką w Akademii Muzycznej w Pradze, gdzie kształciła się u nestora czeskiej szkoły harfowej prof. Karela Patrasa.

Jeszcze jako studentka AMiFC rozpoczęła pracę harfistki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, a po powrocie z Monachium ściśle współpracowała z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Narodowej.

O roku 1998 mieszka w Niemczech, gdzie prowadzi klasę harfy w Wyższej Szkole Muzycznej w Akwizgranie (Hochschule für Musik in Aachen) oraz w szkołach muzycznych w Akwizgranie i w Siegburgu. Regularnie uczestniczy w pracach jury w harfowych konkursach młodzieżowych „Jugend Musiziert”. W Polsce w latach 2007 i 2015, na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Harfowego znlazła się w gronie jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Harfą a w 2014 była jurorką Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Klas Harfy Szkół Muzycznych I i II stopnia.

Pin It on Pinterest