Stowarzyszenie

Harfa Dzieciom

ul. Wiktorska 73, 02-582 Warszawa

harfadzieciom@gmail.com

PKO BP SA, VI oddział Warszawa
60 1020 1068 0000 110201601384
wpłaty z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

NIP: 521 3544778
REGON: 141787060
KRS: 0000325784